صفحه اصلی
فراخوان طراحی و ایده پردازی نشان شهدای دانشجوی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی
  • 59242 بازدید

فراخوان طراحی و ایده پردازی نشان شهدای دانشجوی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی

در راستای به روزرسانی طراحی و نصب یادمان (تصاویر) شهدای دانشجو در دانشکده ها، معاونت فرهنگی و اجتماعی اقدام به فراخوان ارسال طرح و ایده در این خصوص نموده است. دانشجویان محترم تا 10 اردیبهشت ماه فرصت دارند طرح ها و ایده ­های اجرایی خود را به ایمیل a57shirazi@gmail.com ارسال نمایند.
دانشجویان محترم می توانند برای هر دانشکده نیز طرح خاص آن دانشکده را ارائه نمایند. (با توجه به رشته های دانشجویان شهید)
تعداد دانشجویان شهید هر دانشکده جهت طراحی واقعی تر به شرح ذیل می باشد.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی : 20 شهید
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی: 9 شهید
دانشکده علوم زمین : 3 شهید
دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر : 12 شهید
دانشکده مدیریت و حسابداری: 6 شهید
دانشکده حقوق : 9 شهید
دانشکده شیمی و نفت : 3 شهید
دانشکده معماری و شهرسازی: 8 شهید
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی : 1 شهید
دانشکده فیزیک: 4 شهید
دانشکده فناوری های نوین: 1 شهید
دانشکده علوم زیستی : 3 شهید
دانشکده علوم ریاضی : 3 شهید
دانشکده برق پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور: 2 شهید

جوایز ایده های برتر

نفر اول : 3 میلیون تومان

نفر دوم : 2 میلیون تومان

نفر سوم : 1 میلیون تومان

افزودن نظرات