فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین‌نامه‌ها:

 آیین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
آیین نامه اجرایی ماده 67​​​​​​​
آئین نامه اجرایی ماده 66
دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهایی از آئین نامه اجرایی ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

فرم‌ها:

فرم درخواست کلاس تقویتی
فرم معدل برتر و تشویق ارتقای معدل
فرم درخواست دانشجویی
فرم درخواست تدریس مدرسان کلاس تقویتی
پیوندها:
تسهیلات آموزشی
سوالات متداول آموزشی