دوره‌های پیشین جشنواره خون سیاوش

کلیپ محتوایی اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
مستند کبریتی اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش، شهید فخری‌زاده
Responsive Image
شعرخوانی فاطمه بیرانوند
شعرخوانی علی سلیمیان
کلیپ محتوایی دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
تیزر دومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش
افسانه سادات حسینی

شعر خوانی محسن کاویانی

علی سلیمیان
کلیپ محتوایی نفس عمیق

کلیپ محتوایی سومین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش با موضوع جهاد علمی
آقای محمدپور