تسهیلات رفاهی

دستورالعمل پرداخت هدیه ورود ویژه دانشجویان روزانه:
اطلاعات تماس:
فرم‌های رفاهی
جدول پرداخت کمک هزینه‌تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 1394-1395:
هدیه معدل مناسب:

هدیه پیشرفت تحصیلی:

هدیه رتبه‌های برتر کنکور:

کمک هزینه پایان‌نامه:

هدیه تشویق پایان‌نامه:

کمک هزینه اسکان:

دستورالعمل پرداخت کمک هزینه اسکان ویژه دانشجویان روزانه مقطع تحصیلات تکمیلی
مشمولان دریافت کمک هزینه اسکان صرفا دانشجویان شاهد و ایثارگر (فاقد خوابگاه) گروه زیر هستند.
1- فرزند شهید 2- جانبازان 70% و بالاتر و فرزندان آن‌ها 3- دانشجویان متاهل (مذکر)

هدیه دانش‌آموختگان ممتاز:

هدیه دانش‌آموختگی پیش از موعد:

شهریه دانشجویان شبانه:

دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شبانه

بر اساس بند ک ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تحصیل رایگان دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان شبانه زیر از پرداخت شهریه معاف می باشند.
1- همسر، فرزند شهید و فرزند شهیده
2- جانبازان 25% و بالاتر، همسر و فرزند آنها
3-آزادگان ، همسر و فرزندان آنها

شهریه پردیس و واحدهای بین‌الملل:

دستورالعمل پرداخت شهریه واحدهای پردیس و بین‌الملل
​​​​​​​برابر ابلاغیه شماره145244/49579 مورخ 6/9/92 هیات وزیران شهریه دانشجویان مذکور براساس تعرفه دانشگاه آزاد اسلامی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌گردد و ما‌به‌التفاوت آن بایستی توسط دانشجو پرداخت گردد.

هدیه دانشجویان نمونه دانشگاهی:

دستورالعمل پرداخت هدیه دانشجویان نمونه دانشگاهی

 

به دانشجویان شاهد و ایثارگری که توسط مسئولین دانشگاه به‌عنوان نمونه انتخاب و معرفی می‌شوند علاوه بر سایر هدایای مشمول، مبلغ 1.500.000 ریال به عنوان هدیه نمونه دانشگاهی قابل پرداخت است.