گالری تصویری

معارفه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید

معارفه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 1401
معارفه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 1400
معارفه دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 1397
پیوندها:
29902201
 shahed83[at] sbu.ac.ir

گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر

گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر - 1401
گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر - 1400
گردهمایی جامعه شاهد و ایثارگر - 1396

جایزه ملی ایثار

هفتمین جایزه ملی ایثار
آقای محمد امین مخفی دانشجوی  رشته زیست فناوری مقطع کارشناسی رتبه اول  گروه علوم پایه
زمستان 1401


 
ششمین جایزه ملی ایثار
آقای مهدی قطبی ملکی رتبه اول مقطع دکتری رشته مهندسی برق و خانم زینب علیدادی رتبه اول مقطع کاشناسی ارشد رشته زیست فناوری
اولین جایزه ملی ایثار
آقای سعید علیخانی دانشجوی دکترای رشته فوتونیک- ثبت اختراع، اجرای طرح پژوهشی و ارائه مقاله در همایش های ملی و بین المللی 
زمستان 1395