برگزاری دوره متوسطه نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی
  • 82084 بازدید
شنبه 9 اسفند ماه

مدیریت امور شاهد و ایثارگر با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق دوره متوسطه نگارش مقالات علمی در حوزه مهندسی (ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر) برگزار می کند.

 

 

 

افزودن نظرات